Historie

Uggerløse – Ugerløse

Uggerløse blev ændret til Ugerløse pr. 1. januar 1934.

I begyndelsen af 1930’erne nedsatte folketinget et stednavneudvalg under Undervisningsministeriet. Dette udvalg barslede i 1932 med et forslag til ændring af en hel række sjællandske stednavne. Forslaget blev godkendt af Statsministeriet til implementering pr. 1. januar 1934.

Her kan du se alle stednavnene som blev ændret i Officielle Meddelelser nr. 46 af 2.11.1932 fra Post- og Telegrafvæsenet.

Side fra Officielle Meddelelser nr. 46 Post- og Telegrafvæsenet af 2.11.1932

Officielle Meddelelser nr. 46 af 2.11.1932 fra Post- og Telegrafvæsenet