Historie

Beskrivelser og billeder

1.

Sandholm, Østrupvej 61

55.5898589947063° N 11.6271017065885° E

På marken vest for gården Sandholm ligger denne stendysse – godt gemt af vejen og svært tilgængelig i krattet. En del af de store randsten om højen står stadig, men selve dyssen er der ikke meget tilbage af.

Højen med resterne af en godt gemt dysse ved gården Sandholm, Østrupvej 61

Højen med resterne af en godt gemt dysse ved gården Sandholm, Østrupvej 61

Skov- og Naturstyrelsen beskriver efter besøg i 1983 dyssen sådan her:

Langdysse? Højen måler ca 2,5x15x15 m?, tæt kratbevoksning vanskeliggør iagttagelse, S-ende af langdysse/del af langdysse/(runddysse)? De sten der ses, står på række (?). Højen er hvælvet og på højens Ø-top ses 1 sprængt dæksten? i 6 dele (rager 0,5 m op), ikke spor af bæresten, men lavning også på toppens Ø-side. Mod V er en større væltet sten, ejer fortalte, den væltede sidste vinter, næppe pløjeskade, revne/brud i stenen. Der ses randsten ved højfod undtagen mod NØ – opgav at tælle pga vegetation. Der var opsat et foderhus til vildt, bad om at få det fjernet inden vinter. Højen ligger i et åbent landskab ca. 350 m fra offentlig vej. Ejer: . Hærværk: dæksten sprængt. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

 

 

2.

Sandholm, Østrupvej 61

55.5908576188931° N 11.6320889782181° E

Lige vest for gårdens lade ligger denne dobbelte stendysse. Der er stadig dæksten på den ene af dysserne. Her er lettere adgang, da dyssen ligger lige ved en åben plads.

Dysserne ved gården Sandholm, Østrupvej 61

Dysserne ved gården Sandholm, Østrupvej 61

Skov- og Naturstyrelsen beskriver efter besøg i 1983 dyssen sådan her:

Langdyssen måler ca 1x18x7 m, størrelse usikker pga. stengærde, bevoksning og stendynger, retning Ø-V. Der er bevaret randsten mod N 11, mod S 15 (større sten i bunden af stengærde)? Der er 2 kamre. Mod V et aflangt kammer N-S med 1 bæresten V (opr. 2?) 1 N, 2 Ø og 2 gangsten, ingen dæksten, måske er den placeret i stengærdet SØ for kamret, hvor der ligger en større sten (i 2 dele?). Mod Ø et kammer som V, dog 5 bæresten. 1 tærskelsten, 2 gangsten, 1 dæksten ca 1,1 m over terræn, kammer ca 1,6×0,6 m. Der er en større stendynge umiddelbart Ø for dyssen og ved foden og en større brændestak på dyssen og Ø herfor. Aftalte med ejer, at brændet fjernes til vinter, og han sagde, at han var ved at fjerne sten, ligget fra tidligere ejer (hans far død for ca 1 år siden). Dyssen ligger 10 m fra vej om gården. Ca 0,5 km til offentlig vej. Placeret ned ad svag skråning. kan ved pleje blive et finere anlæg. Ejer: 3324.17. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ved gård, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

 

 

3.

Ellegaard, Mellem Brændholtvej og Lilleskovvej

55.5906430073312° N 11.6487249814233° E

Dyssen – eller rettere bevoksningen hvor dyssen ligger – kan ses fra Ellegårdsvej. Oppe på marken mod højspændingsmasterne set fra pip-vejene. Men der er ikke meget stendysse tilbage.

Ellegårds Stendysse På marken vest for Ellegårdsvej

Ellegårds Stendysse
På marken vest for Ellegårdsvej

Skov- og Naturstyrelsen beskriver efter besøg i 1983 dyssen sådan her:

Langdysse. Langdysse, mål ca 1x25x8 m i Ø-V’lig retning. Højen var tæt tilgroet, iagttagelse vanskelig, stor pløjeafstand, ser ud til at være intakt. Randsten: Ø 5, N 16, S 13, V (ingen synlige), flere væltede. Omtrent i midten af højen er en ældre fordybning, mål ca 2x2x0,5 m dyb, noget uregelmæssig form. Der ses heri en dæksten?, der rager ca 0,9 m op. Lidt N. herfor mulig bæresten (eller randsten) i sekundær placering. Der er trukket højspændingslinie lidt N for dyssen, afstand under 100 m og længere mod NØ en tidligere grusgrav, der nu er ved at blive dækket. Der ligger enkelte sten og lidt affald på højen, ikke påtalt. Den ligger i et åbent landskab på et mindre, svagt bakkehæld, ca 300 m fra offentlig vej. Kan ved pleje blive et finere anlæg. Ingen påtale. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat

 

4.

Ubberup, Hulebækvej 7

55.5844402263186° N 11.676048179897° E

I hestefolden bag gården (ned af Ubberupvej) ligger denne flotte og meget intakte stendysse. Dyssen er også nem at se, når man kører på vejen fra Ugerløse mod St. Merløse – så ligger den efter vindmøllen oppe til venstre. Og når man står på dyssehøjen, er der en ret god udsigt ned over Ugerløse by.

Ubberup dyssen i hestefolden bag Hulebækvej 7

Ubberup dyssen i hestefolden bag Hulebækvej 7

Her har Skov- og Naturstyrelsen også ofret et informationsskilt – og de beskriver i 1983 dyssen sådan her:

Langdysse. Langdysse, mål ca 1x14x12 m i N-S’lig retning (intet tegn på afpløjning). Omtrent på midten er et aflangt kammer med 3 bæresten (1 S, 1 V, 1 N) 1 tærskelsten Ø og 1 dæksten, ca 1 m over terræn (mål ca 1,5×0,8 m). Der står en gammel bænk i højens V-side, ikke påtalt, da højen var velplejet med beskæring og slået vegetation. Der var enkelte sten ved højfod, kan være randsten/sekundære. Den ligger på S-enden af en aflang banke, højt i terræn, vidt udsyn. Den ligger ca 30 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse, højt i terræn i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

Informationsskilt ved Ubberup dyssen

Informationsskilt ved Ubberup dyssen

 

5.

Kæmpehøjskoven, Tølløsevej på marken overfor nr. 300

55.5930470974335° N 11.6824281515391° E

Dette er en af sognets gemte skatte!

Et meget komplet anlæg med to dysser i en meget flot indramning af en komplet række af randsten – her kan man virkelig se, hvordan datidens bygmestre udformede et begravelsesanlæg.

Fronten af randstenene i langdyssen i Kæmpehøjskoven

Fronten af randstenene i langdyssen i Kæmpehøjskoven

Langdyssen i Kæmpehøjskoven

Langdyssen i Kæmpehøjskoven

Det bedste tidspunkt at besøge denne lokalitet er lige efter høst – så undgår man at træde afgrøderne ned. Man skal nemlig over et stykke agerjord, for at komme til bevoksningen som gemmer denne skat. Ved besøg skal man helst ikke parkere sin bil i indkørslen til Tølløsevej 303 – benyt i stedet traktorsporet lige overfor Weinreichs gule gård (nr. 300).

Kæmpehøjskoven set fra Tølløsevej

Kæmpehøjskoven set fra Tølløsevej

Skov- og Naturstyrelsen beskriver efter besøg i 1983 anlægget sådan her:

Langdysse. Langdysse, mål mellem randsten ca 0,7x30x7 m, hvor randstenene næsten er intakt, ialt N 19, S 22, Ø 4, V 5. Omtrent på midten er et aflangt kammer med 2 lange bæresten mod Ø+V (1 i hver side) 1 kort mod S og 1 tærskelsten N, 2 gangsten. Omtrent 3 m mod V-SV er en større flækket sten, antagelig dæksten der rager ca 0,5 m op over højen. Der ligger desuden flere mellemstore sten på højen. Kammermål 1,7×1 m. Højen er bevokset med større løvtræer og mindre løvbuske, er dog forholdsvis åben, når man er på den. Der er opsat et vildtfoderbræt ca 3 m fra højfod, ret skjult af vegetation – ikke påtalt. dyssen ligger i træbevokset lund, hvor der er pløjet 3-10 m uden om randstenene, store løvtræer og buske vokser der. Der er plantet graner SV og S for dyssen afstand ca 100 m, vil dog med tiden lukke for udsynet i den retning, alder ca 10 år. En ringe markvej fører omtrent hen til dyssen, sti i kornmarker det sidste stykke. Den ligger ca 450 m fra offentlig vej, ret højt i terræn, i et forholdsvis åbent landskab. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret langdysse, i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

 

6.

Katholmvej – Tølløsevej 277

55.5956243595513° N 11.690747877187° E

På vejen mod Nr. Vallenderød ligger denne høj med to komplette stendysser. Højen ligger tæt ved vejen, dog med noget bevoksning som skjuler dysserne i nogen grad. Om aftenen er dysserne ofte oplyst, så man rigtigt lægger mærke til dem.

Dobbelt stendysse mellem Katholmvej og Tølløsevej 277 - om aftenen er der ofte lys på dysserne.

Dobbelt stendysse mellem Katholmvej og Tølløsevej 277 – om aftenen er der ofte lys på dysserne.

Begge dysserne er ret store. Den ene er så stor, at en voksen mand sagtens kan komme ind under den enorme dæksten. Hvis du prøver det, så lad være at tænke på om bærestenene nu også kan holde den store dæksten. Det har de gjort i mere end 5.000 år.

Den største af dysserne hvor en voksen mand sagtens kan være under den enorme dæksten.

Den største af dysserne hvor en voksen mand sagtens kan være under den enorme dæksten.

Skov- og Naturstyrelsen beskriver efter besøg i 1983 dysserne sådan her:

Langdysse. Højen måler 2x10x9 m, retning Ø-V. Den ligger op til diger mod V og N. Der er to kamre. Det Ø’lige er 5-kantet, 4 bæresten 1 tærkselsten mod S, 1 dæksten 1,7 m over højen, indre mål ca 1,6×1,6 m. Ca 2 m V for dette et andet kammer. Det V’lige er et aflangt kammer med 2 bæresten Ø (ene nu flækket over) 2 V (ene lavere), 1 N, muligvis 1 tærskelsten? under jord, indre mål 1,7×0,8 m. 1 dæksten 1,5 m op over højen. Der er flækket 1 større stykke af mod Ø og SØ. Terræn falder en del mod N, virker højere fra denne side, diffus højfod mod Ø, måske er dyssen lidt længere? Den ligger i haves SV kant, bevoksning hindrer udsyn, omtrent 20 m til offentlig vej. Terrænet skråner en del nedad mod N, dyssen virker højere fra denne side. . ** Seværdighedsforklaring ** Større dysse med 2 kamre, i have. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

 

7.

Fledskov dyssen i Nyrup Skov

55.6032657323075° N 11.6771716482374° E

I skoven tæt ved Nyrupvej 49 i sydlig retning. Man kan parkere ved skovløberhuset. Højen med dyssen ligger smukt i skoven – tæt ved stien.

Fledskov Stendysse i Nyrup Skov ikke langt fra Nyrupvej 49

Fledskov Stendysse
i Nyrup Skov ikke langt fra Nyrupvej 49

Der er ikke meget tilbage af det gamle anlæg. En række spredte randsten og selve dyssen består kun af bærestenene. Skovens bevoksning skjuler sikkert også en del af randstenene.

Resterne af Fledskov-dyssen

Resterne af Fledskov-dyssen

Skov- og Naturstyrelsen beskriver efter besøg i 1983 dyssen sådan her:

Rund/langdysse, 1,6 x 12,0 x 10,0 m.. Dyssens form er lidt vanskelig at vurdere, da nogle af randstenene er udvæltede. Den ligner mere en langhøj, mål ca. 12 x 10 m. med en diffus fod. 4 randsten mod V, 6 mod S, 4 mod Ø og 4 mod N. Omtrent i midten er et ødelagt kammer oprindeligt 5-6 kantet? med 1 bæresten i N, 1 i V, 1 i Ø (alle in situ), 1 væltet mod SØ, 1 gangsten (mod SSØ) samt 1 flækket liggende sten mod ØSØ. Højen er ret ujævn, nu snedækket, ca. 1,3 m. høj. Der vokser et meget stort løvtræ over randsten i SSV, ellers i skovbryn i yngre løvskov. Kammeret har mindst været 1,2 m. bredt og 1 m. langt, bæresten rager ca. 0,3 m. op over højen. Ret højt terræn på bakke. Omtrent 30 m. mod Ø er et foderbræt for vildt (ses næsten ikke p.g.a. vegetation og bakkehæld). Jeg synes ikke, at foderbrættet bør påtales. Kunne ved pleje blive ***. Den ligger højt i terræn, ca. 60 m. fra skovvej og 600 m.? til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Rund(?)dysse med ødelagt kammer og væltede randsten ret højt i terrænet i tæt løvskov (ses ikke på afstand). Bevoksning: 1983: Løvtræer

 

8.

Nyrup skov mod Brorfælde

55.6089341498957° N 11.6719840706337° E

Her er et mål for at gå en tur i skoven. Godt gemt et stykke fra skovstien ligger denne dysse med sin store og flotte dæksten. Her kan man også gå til, fra P-pladsen ved Nyrupvej 49 (skovløberhuset).

Nyrup Skov Stendysse - ikke langt fra Nyrupvej 49 mod gården Pedersminde

Nyrup Skov Stendysse – ikke langt fra Nyrupvej 49 mod gården Pedersminde

Skov- og Naturstyrelsen beskriver efter besøg i 1983 dyssen sådan her:

2 dyssekamre, 1,3 x 20,0 x 10,0 m. Muligvis langhøj (nu kun bevaret i en mindre højning fra Ø-lige kammer omtrent til skovvej? – 0,5 x 20 x 10 m.?? – kan godt have været længere/kortere). Mod V et kammer med 1 bæresten i N, 1 i V (+ 1 nedvæltet i 2 dele), mod Ø 2 og 1 tærskelsten i S. Mindre, ret flade sten, indre mål ca. 1 x 0,7 m. Dæksten hviler på S-enden, rager ca. 0,6 m. op (ingen højrest ved dette kammer). Omtrent 4 m. mod Ø er et andet, lidt højereliggende kammer med indvæltede bæresten og 1 afvæltet dæksten mod S. Aflangt kammer med 1 sten i N, 2 i V, 2 i Ø og 1 mindre tærskel(?)sten mod S, indre mål ca. 1,1 x 0,6 m. Dækstenen rager ca. 0,8 m. op over terrænet. Omtrent 2 m. ØNØ for dette kammer er en omtrent rektangulær fordybning, mål ca. 1 x 4 x 3 m., hvor jorden muligvis er opkastet mod S. Ser ud til at være af ældre dato med grene, muld og blade, nu delvist snedækket. I ældre løvskov, ret lavt, nær vådområde mod VNV. Dette hul burde dækkes af fagfolk, da evt. højrest ikke må forstyrres – har derfor ikke rettet henvendelse til ejer. De ligger ud til skovvej, omtrent 600 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** 2 dyssekamre på lav bakke ved åslyngning, nedenfor højerebakker. Bevoksning: 1983: Løvtræer