Historie

Efter istiden

Landskabet omkring Ugerløse er meget interessant for geologer. Landskabet er ligesom delt op i to områder. Mod nord, omkring Brorfelde og Galø, det dramatiske landskab med bølgende bakker og smukke søer. Bakkerne indeholder masser af grus, som isen har efterladt, da den trak sig tilbage for ca. 11.500 år siden.

Udsigt mod vest fra observatoriet

Landskabet ved Brorfelde observatorium

Mod syd flader landskabet ud i et jævnt forløb ned mod Åmosen. Her var landskabet, lige efter isen smeltede, præget af smeltesøer og -åer.Geologer kalder vores landskab for en blanding af bølget morænelandskab og dødislandskab.

Pollenundersøgelser viser, at egnen omkring Ugerløse i den første tid efter istidens afslutning var dækket af lysåben birkeskov og ca. 4-500 år senere indvandrede skovfyr. De to træarter prægede herefter den lysåbne skov indtil hassel indfandt sig, som den første skyggetålende træart.Hasselskove dækkede herefter egnen i mere end 1.000 år, inden denne skovtype blev erstattet af løvskov med lind, eg, elm og el.

I den første tid med lysåben skov kunne man træffe bl.a. vildhest, europæisk bison, elg og urokse. I hasselskovenes tid indvandrede de egentlige skovdyr, som kronhjort, rådyr, bæver og vildsvin.

Hasselskovene dominerede i en periode, hvor klimaet var relativt varmt og tørt. Derfor var vandstanden i Åmose-søen lav. Men fra begyndelsen af Atlantisk Tid (ca. 9.000 år før nu) og gennem de følgende 3.000 år steg vandstanden i søen flere gange. Så med tiden forvandledes søen sig fra en lavvandet sø til en stor og ret dyb sø.

På søbunden aflejredes en olivengrøn, kalkholdig gytje, hvor der er fundet rester af malle, gedde, aborre, brasen og skalle. På søbunden levede muslinger og snegle, hvis skaller findes spredt i gytjen, og nogle steder danner de tykke kalkholdige lag under Åmosen.

Naturens rigdomme fik snart de første mennesker til at indvandre fra syd. De fleste bevægede sig videre mod nord, men der var også nogle som bosatte sig lige her i vores smukke plet på jorden, som vi nu kalder Ugerløse.

Fortsættes i kapitel2


Eksterne kilder

* Natyrstyrelsen, Åmosen Historie fra fortid til nutid af Bent Aaby og Nanna Noe-Nygaard