Historie

Andelsmejeriet Birkholm

Hovedgaden 23 lå Ugerløses tidligere mejeri. Det er her, at man i dag blandt andet finder Byens Fitness.

Mejeriet Birkholm ca. 1918 Personerne f.v. er: Fire ukendte mejerister, ung ukendt pige, Mejerske Anna Skærbæk, Ester Petersen (datter), mejeribestyrerens kone og mejeribestyrer M. Petersen selv.

Mejeriet Birkholm ca. 1918
Personerne f.v. er: Fire ukendte mejerister, ung ukendt pige, Mejerske Anna Skærbæk, Ester Petersen (datter), mejeribestyrerens kone og mejeribestyrer M. Petersen selv.

I 1887 mente en række bønder, med Jens Jensen fra Brændholt i spidsen, at det var på tide, at Ugerløse fik sit eget mejeri. I tiden op til dette var al mælkeproduktion foregået på de enkelte gårde, med meget svingende kvalitet til følge. Det var ikke alle steder produktionsforholdene var i orden – både teknisk og rengøringsmæssigt. Der var et ret stort kvalitetsmæssigt spring fra Bondesmør (den ringeste) til Herregårdssmør.

Andelsmejeriet Birkholm blev oprettet på stedet hvor den tidligere gård ”Birkholm” havde ligget – heraf navnet. Det var en gård som Jens Jensen havde overtaget fra sine svigerforældre, og nu altså solgte til mejeriet. Opførelsen af mejeriet kostede dengang 18.000 kr. – det var dog med indkøb af alle maskiner til mælkeproduktionen.

Langt de fleste kvægbrugere i Ugerløse sogn tilsluttede sig straks det nye Andelsmejeri – men også kvægbrugere i Østrup og oplandet tilsluttede sig Birkholm Andelsmejeri, og leverede dagligt deres mælk hertil. Omsætningen det første år var 100.000 kr.

Mejerist Laurits Hansen og familien på søndagstur før 1945.  Tak for billedet til Grethe Rink (f. Sverregaard)

Mejerist Laurits Hansen og familien på søndagstur før 1945.
Tak for billedet til Grethe Rink (f. Sverregaard)

Det nye mejeri havde meget fine produktionsforhold, og det viste sig straks i kvaliteten. Det gav bedre priser til de enkelte bønder, og det var til at forstå. Samtidig gav det en stor arbejdslettelse på de enkelte gårde, da man nu ikke selv skulle kærne smør m.m.

Men allerede i 1907 blev der uoverensstemmelser omkring priserne på mælken. Det var bønderne i Østrup by, som havde fået bedre tilbud fra Ondløse Fællesmejeri – og de overgik dertil.

I 1950 havde Andelsmejeriet Birkholm 150 faste mælkeleverandører med i alt 1100 malkekøer. De leverede årligt 3.6 mill. kg. mælk.

De moderne produktionsforhold på Andelsmejeriet Birkholm gav god kvalitet og gode priser til områdets bønder.

De moderne produktionsforhold på Andelsmejeriet Birkholm gav god kvalitet og gode priser til områdets bønder.

Andelsmejeriet Birkholm foretog i tidens løb flere udvidelser og forbedringer. I 1942 blev mejeriet elektrificeret, og i 1946-47 blev der udvidet med et særligt ostelager. Det kostede dengang 130.000 kr. – men nu var omsætningen også steget til 1.2 mill. kr.

Tilskuds- og landbrugsordninger kvalte de små mejerier

Allerede i 1950’erne blev det dog snart trange tider for de små mejerier. Europæiske landbrugsordninger og diverse skatte- og afgiftssystemer, skabte snart svære forhold, da flere lande kunne dumpe priserne på deres smør, ost og mælk.

Trods hjemmemarkedsordninger og direkte statstilskud til mælkeproduktionen begyndte en reduktion af kvægbesætningerne op gennem 1960’erne, og især på Sjælland gik det stærkt.

Da der samtidig var en stigende efterspørgsel på mælk, især fra de voksende danske byer, gik meget af mælkeproduktionen efterhånden til konsummælk – og mejeriet Birkholm overgik snart til at sælge langt den overvejende del af produktionen som konsummælk til København. Dette var prismæssigt fordelagtigt og mindre omkostningskrævende end at lave smør og ost.

Personalet ved Ugerløse Mejeri før 1945 Personerne f.v. er Mejeribestyrer Laurits Hansen, ukendt, Yngve Sverregaard, ukendt, Erling Sverregaard, ukendt. Tak for billedet til Grethe Rink (datter af Erling Sverregaard)

Personalet ved Ugerløse Mejeri før 1945
Personerne f.v. er Mejeribestyrer Laurits Hansen, ukendt, Yngve Sverregaard, ukendt, Erling Sverregaard, ukendt.
Tak for billedet til Grethe Rink (datter af Erling Sverregaard)

I 1966 lukkede Kvanløse mejeri, og de fleste andelshavere derfra overgik til at levere deres mælk til Birkholm, der på den måde kom op på over 5 mill. kg. indvejet mælk årligt.

Alligevel var det en stakket frist. Roskilde mejeri havde kapacitet til at producere mere mælk end de kunne få fra deres egne leverandører – og de gav andelshaverne i Ugerløse og omegn et tilbud som det var svært at afslå. Herefter blev næsten al mælk kørt i tankvogne til Roskilde mejeri.

I 1969 indkaldte bestyrelsen for Andelsmejeriet Birkholm til ekstraordinær generalforsamling – og det blev besluttet at nedlægge mejeriet pr. 1. oktober 1969.

 

Denne artikel skylder stor tak til Eskild Hansen, Bonderupvej som blev mejeriet sidste bestyrelsesformand.

Artiklen er skrevet den 21. marts 2015 af Flemming Nielsen.

 

Liste over mejeribestyrere

J. Christensen                  1887-1892

Mælkejunge som har tilhørt Anton Petersen, Nyvænge 3 Mælken blev dagligt kørt til Andelsmejeriet Birkholm i Ugerløse Jungen venligst udlånt til foto af Erna Pedersen, Dianalund (barnebarn af Anton Petersen)

Mælkejunge som har tilhørt Anton Petersen, Nyvænge 3
Mælken blev dagligt kørt til Andelsmejeriet Birkholm i Ugerløse
Jungen venligst udlånt til foto af Erna Pedersen, Dianalund (barnebarn af Anton Petersen)

Mads Peter Christensen    1892-1898

A. M. Larsen                     1898-1904

J. P. Jensen                     1904-1911

M. Petersen                      1911-1918

Laurits Hansen                  1918-1945

Kaj Madsen                       1945-1952

K. B. Madsen                    1952-1967

Lars F. Jensen                  1967-1969

 

 

Liste over mælkeindsamlingsturene pr. 29.8.1950

Brotur (red. ad Sorøvej)      Hans Nielsen                       8,25 kr. pr dag

Brændholt A                       Karl Henriksen                    10,25

Brændholt B                       Hans M. Jensen                  8,00

Jonstrup                              Aage Hansen                      12,00

Lilleskov                              Henry Sørensen                  7,75

Minnislyst                            Svend Aage Nielsen            7,50

Nyrup                                  Albert Henriksen                8,50

Skovhusene & Maglemose   Holger Andersen                17,00

Ubberup                              Aksel Petersen                    11,00

Østrup                                 Erling Petersen                   8,25

Mejeriets grundplan. Tegningen hænger hos Anders Rasmussen, som i dag ejer ejendommen.

Mejeriets grundplan.
Tegningen hænger hos Anders Rasmussen, som i dag ejer ejendommen.

Andelsmejeriet Birkholm. Billede fra bogen Dansk Mejeristat fra 1931.

Andelsmejeriet Birkholm.
Billede fra bogen Dansk Mejeristat fra 1931.

Fra bogen Dansk Mejeristat fra 1931.

Fra bogen Dansk Mejeristat fra 1931.

Fra bogen Dansk Mejeristat fra 1931.

Fra bogen Dansk Mejeristat fra 1931.