Historie

Gårdenes navne

Før i tiden benyttede man ofte at nævne gårdene ved navn – adresser er først kommet til senere.

For at gøre det lettere at stedfæste disse navne på gårde og huse, er her en liste over kendte navne.

Kom gerne med tilføjelser og ændringer til ugerlose@msn.com

Hus- og gårdnavne i Ugerløse sogn:

Adresse:                      Matr. nr. + ejerlav:                       Navn:

Bakkevej 18                  7, 3h,  Brændholt                         Ravnehuset  / Raunebjerghuset

Bonderupvej 4              3u, Ugerløse                                 Marksminde

Bonderupvej 14            3a, Ugerløse                                 Annexgård

Bonderupvej 21             3az, Ugerløse                               Vi-To

Bonderupvej 71             16a, Ubberup                               Pilegård

Bonderupvej 80             10, Jonstrup                                 Maglebjerggård

Bonderupvej 94             13b, Jonstrup                               Maglebjerg

Brændholtvej 7                                                                   Kurvemagerhuset

Brændholtvej 20             9a, Ugerløse                                Ellegård

Brændholtvej 21             9ao, Ugerløse                              Ellebo

Brændholtvej 40             8a, Ugerløse                                Rørholmsgård / Rørholm tidl. Hermanshåb

Brændholtvej 41             8c, Ugerløse                                Nygård

Brændholtvej 49             11f, 4f, Ugerløse                          Rosen

Brændholtvej 71            4a, Brændholt                               Brændholtgård 1)

Brændholtvej 76             3a, Brændholt                              Bjørnekær

Brændholtvej 84             2a, Brændholt                              Tromlemosegård

Brændholtvej 102           1a, Brændholt                              Skovmosegård

Ellegårdsvej 6                 34r, Ugerløse                               Ellegård Slot

Flædebækvej 19             4b, Ugerløse                                Landlyst

Flædebækvej 27             44a, Ugerløse                              Højbo

Holbæk Landevej 8         7ac, Ugerløse                              Vita

Holbæk Landevej 12       7a, Ugerløse                                Hjortgård

Holbæk Landevej 42        6a, Ugerløse                               Sofielyst

Holbæk Landevej 60        6l, Ugerløse                                Sofielund

Holbæk Landevej 63        11, Nyrup                                    Elmely Kro

2)

Holbæk Landevej 80        2a, Nyrup                                    Pedersminde (tidl. adr Nyrupvej 15)

Hovedgaden 2                 7ax, Ugerløse                              Tidl. Præstegård og Ugerløse Fritidscenter – nu Ugerløse Forsamlingshus

Hovedgaden 6                 7ab, Ugerløse                              Hermon / Det gamle posthus

Hovedgaden 24                66n, Ugerløse                             Solvang

Hovedgaden 43                5a, Ugerløse                               Krogård

Hovedgaden 45                4a, Ugerløse                               Domkirkegård

Hovedgaden 46                38x, Ugerløse                              Bethel

Hovedgaden 48                38y, Ugerløse                              Sandholmhus

Hovedgaden 53                4h, Ugerløse                                Toften

Hovedgaden 55                4g, Ugerløse                                 Fredsbo

Hulebækvej 7                    5a, Ubberup                                 Møllegård

Hulebækvej 37                  2, Ubberup                                   Hulebækgård

Hulebækvej 42                  3ab, Ubberup                               Ubberupgård

Jonstrupvej 18                   2a, Jonstrup                                 Kiselgård tidl. Tidselbjerggård

Jonstrupvej 52                  1a, Jonstrup                                 Jonstrupgård

Jonstrupvej 58                   4a, Jonstrup                                 Byagergård tidl. Andersminde / Anesminde

Jonstrupvej 62                   3a, Jonstrup                                 Munkholm tidl. Lyngmosebjerg

Jonstrupvej 120                 15a, Jonstrup                               Brænnemølle

Jægergårdsvej 17              4c, Brændholt                              Stendalen

Jægergårdsvej 30              2c, Brændholt                              Jægergård

Kirkevej 8                           68b, Ugerløse                              Villa Ro tidl. Arbejde Adler

Kornmarken 3                    11d, Ugerløse                              Kuskehus

Kornmarken 37                  2b, Brændholt                              Hulebækgård

Kullegårdsvej 1                  45a, Ugerløse                              Kullegård

Lilleskovvej 25                   10e, Ugerløse                              Amerikagård

Lilleskovvej 55                   11a, Ugerløse                              Birkholm

Lilleskovvej 73                   59a, Ugerløse                              Lilleskov

Nyrupvej 11                        1a, Nyrup                                    Rolstedsminde

Nyrupvej 49                        1a, Fledskov                               Skovlyst

Skovhusvejen 13                41b, Ugerløse                            Hyldebo

Skovhusvejen 53               19a, Ugerløse                             Lindegård

Skovhusvejen 74                18, Ugerløse                              Bøgegård

Skovhusvejen 81                16, Ugerløse                              Skovly

Skovhusvejen 94                15a, Ugerløse                             Aagård

Skovhusvejen 96                 14a, Ugerløse                            Enggård

Skovtoftevej 18                    30a, Ugerløse                            Kastaniely

Skovtoftevej 30                    23a, Ugerløse                            Skovtofte

Sorøvej 19                           39c, Ugerløse                             Mergelbo

Sorøvej 29                           51c, Ugerløse                             Dalbo

Sorøvej 37                           52a, Ugerløse                             Mosevang

Sorøvej 54                           13a, Ugerløse                             Stengård tidl. Henriksminde

Strædet 1                             66e, Ugerløse                             Hytten

Tingstedvej 22                      3i, Brændholt                              Ejvang

Tingstedvej 38                      3l, Brændholt                              Flidsminde

Toftegårdsvej 2                    10bs, Ugerløse                            Toftegård

Toftegårdsvej 3                     10h, Ugerløse                              Keldsbo

Tølløsevej 294                       1a, Minnislyst                              Minnislyst

Tølløsevej 300                       3f, Nyrup                                      Toftbo

Tølløsevej 324                       8a, Nyrup                                     Margretheslyst

Tølløsevej 330                        9, Nyrup                                      Eskedalen

Tølløsevej 363                       3ak, Ugerløse                              El Hogar

Tølløsevej 382                       7f, Ugerløse                                 Serepta

Ubberupvej 4                         7, 8b, Ubberup                             Elmegård

Ubberupvej 11                       8f, Ubberup                                  Mosedal

Ubberupvej 15                       8a, Ubberup                                 Gyldenlund

Ubberupvej 17                       4ab, Ubberup                               Tvillingegård

Øgårdsvej 20                         9, Ubberup                                   Øgård

Østrupvej 60                         26, Ugerløse                                 Trolddyssegård

Østrupvej 61                        12a, Ugerløse                                Sandholm tidl. Aggersdal

Østrupvej 77                        29a, Ugerløse                                Møllebo

Østrupvej 112                      35a, Ugerløse                                Højgård

Østrupvej 115                      34a, Ugerløse                                Knudsbo

Østrupvej 118                      36a, Ugerløse                                Tjørneholm

2) På hjørnet af Holbæk Landevej og Tingstedvej lå indtil ca. 1930 ”Det Grønne Hus”, som brændte. Blev genopført på Toftegårdsvej 3 (Keldsbo).

Tak for listen til Inge-Lis Madsen, Tølløse Lokalarkiv. Senest redigeret 26.12.2015 af Flemming Nielsen.