Historie

Ugerløses Mads Skjern

Jens Peter Jensen 1852-1905

Eller bare Jens Jensen, Brændholt – for han brugte aldrig sit mellemnavn. Han blev født den 30. november 1852 i Kvandløse, som søn af sognefogeden der. Han kom til Ugerløse i 1887, hvor han overtog gården Birkholm efter sine svigerforældre. Dengang var Ugerløse en søvnig og meget gammeldags lille landsby – men det fik han snart lavet om på. Han blev Ugerløses Mads Skjern.

Jens Jensen Brændholt

Jens Jensen
Brændholt

Det første Jens Jensen gjorde var, at oprette Andelsmejeriet samme år som han kom til byen. Han solgte sin egen gård Birkholm, som lå omtrent der hvor Andelsmejeriet blev bygget (Hovedgaden 23) – og mejeriet fik samme navn som gården der blev revet ned. Han købte i stedet Brændholtgården (Brændholtvej 71), til ham selv og sin familie. Her boede de frem til 1903.

Hele ideen bag andelsbevægelsen lå ham stærkt på sinde. Så han var også medstifter af Ugerløse Brugsforening, der åbnede i 1893. Og ikke nok med det – byen skulle da også have et forsamlingshus og en friskole (Kristen Boersvej 1 – Lysfabrikken). De bygninger blev dog senere solgt til kommunen (eller sognerådet som det hed dengang). Der blev så indrettet alderdomshjem i bygningerne.

Jens Jensen var manden som satte en masse skibe i søen. Når de så var godt på vej, overlod han gerne videreførelsen til andre.

Jens Jensen var medlem af sognerådet 1889-1899 (de sidste tre år som formand), Formand for Holbæk Amts Landboforening, medlem af Amtsrådet (hvor han bl.a. fik vedtaget og etableret telefonforbindelse til Ugerløse i 1897), og senere Folketingsmand. Derudover havde han et hav af tillidsposter i mange forskellige foreninger og virksomheder.

Han døde i 1905 og ligger begravet på Ugerløse kirkegård. Hans alt for tidlige død udløste stor sorg i Ugerløse. Der blev straks foranstaltet en indsamling til en mindesten i sognet – og allerede året efter kunne stenen rejses på hans gravsted.

Mindestenen på Ugerløse Kirkegård for Jens Jensen, Brændholt. Foto: Flemming Nielsen

Mindestenen på Ugerløse Kirkegård for Jens Jensen, Brændholt.
Foto: Flemming Nielsen

Artiklen er skrevet af Flemming Nielsen den 12. februar 2015