Historie

Ugerløse – hvornår og hvordan?

Ugerløse – hvornår og hvordan opstod navnet?

Man siger at “kært barn har mange navne” – Vores by er gennem tiderne skrevet som: Ygheløsæ (den tidligste men ikke daterede), Ughærløsæ (1199), Ukærløsæ (1363), Ugherløse (1417), og senere Uerløse, Uhrlse, Uggerløse (til 1933 – læs artiklen andetsteds) og nu Ugerløse.

-løse er beslægtet med ordet ‘lys’ og betyder ‘lysning’ eller ‘åben plads’.

Endelse er ikke brugt i Jylland, og på Fyn er den kun kendt nogle ganske få steder. På Sjælland derimod er endelsen almindelig. Tænk bare på Merløse, Tølløse, Kvanløse, Kvarmløse, Undløse, Grandløse, Niløse, Jernløse og Vanløse, som alle er stednavne geografisk tæt på Ugerløse.

Tidsmæssigt er stednavnene, som ender på -løse, første gang registreret i kilder tilbage fra omkring år 1200. Men nogle af landsbyerne er opstået tidligere, måske endda helt tilbage i bronzealderen (1800 – 500 f.Kr.) – de har bare ikke haft navne, da beboerne måske ikke vidste, at de boede i en by, og havde behov for et navn til byen.

De tidligste stednavne er dem som ender på -inge – som Tysinge. De går tilbage til bronzealderen.

Betydningen af Ugger, Uger o.s.v. er ikke helt klar. Der er mange forskellige fortolkninger – og ingen af dem er nødvendigvis rigtige. For man ved ikke hvad det betyder, eller hvorfra det stammer.

De sproglærte er kommet med flere gode forslag:

– Efter mandenavnet Uggi, som var almindeligt i oldtiden

– Ugle eller uge

– en form for fanemærke eller totemmærke

– eller fra ordet vig

(Kilder: Videnskab.dk, Københavns Universitet, Nordisk Forskningsinstitut, Middelalderinfo.dk og Kristen Boers bog: Ugerløse sogns historie)

Artiklen skrevet af Flemming Nielsen den 18. januar 2015

Hør også radioudsendelsen på dette link, hvis du vil vide mere om bynavnenes oprindelse: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/sproglaboratoriet-8#!/