Historie

Uroksen fra Elmely

…. fortsat

I 1947 fandt man skelettet af en meget stor tyr i granplantagen bag Elmely Kro. Det var under tørvegravning, at man fandt skelettet, og man kunne straks se, at det var noget særligt.

Mosen bag elmely kro

Mosen bag Elmely Kro op mod Tingstedvej. Her blev Uroksen fra Brændholt udgravet af Nationalmuseet i 1947

Nationalmuseet blev tilkaldt og forestod udgravningerne. Man var spændte, da der på det tidspunkt kun var fundet ét komplet skelet af en urokse i Danmark. Men bag kroen var det skelettet af en meget stor tyr, som blev fundet i Laurits og Poul Rasmussens tørvemose. Tyren havde været mere end 2 meter høj og havde vejet ca. 1500 kg.

Desværre var vores urokse ikke helt komplet – kraniet var temmelig fragmenteret og mangelfuldt – men den næsten komplette urokse blev overgivet til Zoologisk Museum, hvor den stadig befinder sig.

Skelet af urokse

Urokse fra Vig. Foto: Nationalmuseet og Malene Thyssen

Dengang dyret blev fundet, kunne man ikke sådan præcist datere den – men det kan man nu. Og der er foretaget både pollendatering og kulstof-14 datering af dyret, og begge dateringer stemmer fint overens – uroksen har gået rundt i Ugerløse og omegn for 8580 år siden. Det er det som vi i skolen lærte at kende som ældre stenalder og maglemosekultur. På fagsprog taler man også om boreal tid

Uroksen var vel nok maglemosejægernes vigtigste bytte. En fuldvoksen urokse skaffede ca. 500 kg kød – desuden skind, sener og knogler. Det kunne udnyttes ved fremstilling af redskaber. Af ribbenene kunne laves fiskespyd, af mellemfodsbenene skarøkser, mejsler, knive, prene, af spolebenene hakker og køller, af mellemhåndsbenene ligeledes køller og huløkser.

Flint udgjorde et andet vigtigt råstof ved maglemosekulturens redskabsfremstilling – men her er der ikke gjort så mange fund i Ugerløse og omegn, fra perioden ældre stenalder. De fund som er gjort, i vores lokalområde, er fra senere perioder. Mere herom længere fremme i historien.

Maglemosekulturen er opkaldt efter Maglemose som er et vådområde øst for Mullerup. Det var dengang søen i Åmosen skiftede i størrelse alt efter hvor stor afsmeltningen var fra isen. Maglemose, Tissø og Åmosen var til tider én stor sø, med en del små øer som kiggede op gennem vandspejlet i søen.

Området omkring Ugerløse har til tider været strandkant, og dermed muligt område for beboelse. Men der er endnu ikke fundet bopladser fra ældre stenalder her.

Vil du vide mere om Stenalderen, vil jeg opfordre dig til at lytte til Peter Lund Madsens radioudsendelse – Hjernemadsen – på dette link http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/hjernekassen-pa-p1-71

Fortsættes med Stendysserne


Eksterne kilder

Kilder: Zoologisk MuseumHolbæk Museum, wikipedia.dk og Den store danske encyklopædi