Historie

Middelalder i Ugerløse

Den danske middelalder (ca. år 1.000-1.536) er så vidt vi ved, også gået hen over Ugerløse uden at sætte mange spor.

Det er først i 1199 at Ugerløse (eller Ughærløsæ) nævnes for første gang ved navn. Men byen har dog ligget her i mange år før det tidspunkt.  Det er nemlig først i denne periode (ca. år 1.000 – 1.100) at landsbyerne bliver stedfaste. Tidligere blev byerne flyttet rundt i sognet, så de lå hvor der var behov for arbejdskraften.

Den gamle kirke (som blev revet ned i 1870’erne, og erstattet med den vi kender i dag) er antageligt opført på samme tid som alle de andre kirker i 1100 eller 1200-tallet. Og før det har der ganske sikkert ligget en trækirke – og før det måske et gudehus fra tiden før Kristendommen blev almindelig.

Magten i Danmark var delt mellem kongen, adelen og kirken – med et varierende styrkeforhold imellem de tre.  København bliver rigets hovedstad i perioden fra 1.400-1.440. Ugerløse har været en ubetydelig plet på Danmarkskortet , men er dog geografisk placeret nær ved Ringsted, hvor den tids konger blev begravet i Skt. Bendts Kirke.

Skt. Bendts kirke i Ringsted.
Her ligger en stor del af de danske konger fra Middelalderen begravet.

Store dele af jorden i sognet var ejet af adelen, som dengang sad på godserne Løvenborg, Kongsdal og Torbenfeldt. Men også kirken (Roskilde domkirke og Sorø klosterkirke) var store jordbesiddere i Ugerløse sogn. Den almindelige borger i Ugerløse var bonde, og tilhørte adelen som ejendom.

Alle var enige om, at jorden var flad som en pandekage. De rige begynder at bruge mursten til at bygge huse med. De danske konger myrder hinanden for selv at blive konger, og de fører mange krige – både herhjemme og i udlandet.  Og den sorte død (eller pesten) viser sit grimme ansigt. Man regner med at den sygdom tog livet af omtrent 40% af befolkningen.

Middelalderen slutter i år 1536 med reformationen. Her mister kirken en stor del af sin magt i Danmark.

Artiklen er skrevet af Flemming Nielsen den 26. april 2017. Kilder er: Kristen Boers bog om Ugerløse sogns historie, Wikipedia og danmarkshistorien.dk