Historie

Posten i Ugerløse

Det danske postvæsen blev oprettet af Kong Christian d. IV i 1624 – dengang blev der dog ikke hverken omdelt post eller åbnet posthus i Uggerløse. Sognets første postbud var måske Christen Andersen, som døde i 1859. En gang om ugen gik han til Holbæk, for at hente breve, pakker og aviser til sognets få beboere.

Efter hans død blev postruten overtaget af Ane Marie Christensen (eller PostMarie fra Ubberup). Hun gik til Holbæk tre gange om ugen, og hentede posten i to vidjekurve, som hun bar i et åg over skuldrene. Men hun fragtede også apotekersager og hvedebrød, så det var en blandet landhandel hun havde.

Postdilligencen ved Købm. Aagesens forretning og Uggerløse Brevsamlingssted ca. 1890 Postkører Jens Kristian Larsen

Postdilligencen ved Købm. Aagesens forretning og Uggerløse Brevsamlingssted ca. 1890
Postkører Jens Kristian Larsen

Den 1. juli 1861 blev Uggerløse Brevsamlingssted oprettet hos købmand Aagesen (der boede sammen med kroen), der hvor Dagli’Brugsen i dag har til huse. Omkring 1880 blev der oprettet en diligencerute fra Holbæk til Ringsted via Uggerløse. Diligencens hovedkvarter kom til at ligge hos Købmand Aagesen i Uggerløse, som også havde rejsestald til hestene.

Begge postkørere boede også i byen – men vi ved kun hvem den ene var. De sørgede for at både post og passagerer kom til og fra Uggerløse.

Uggerløses første poststempel - et såkaldt stjernestempel. Det blev benyttet fra 1871 - 1913.

Uggerløses første poststempel – et såkaldt stjernestempel. Det blev benyttet fra 1871 – 1913.

Da diligencenkørslen ophørte i 1895 flyttede posthuset til Uggerløse skole, hvor lærer P. C. Møller blev betroet posthusforretningerne. Da han døde i 1910 overtog hans datter, Julie Bolette Møller byens posthus. Hun var byens ”postmester” frem til 1921, hvor Lars Jørgensen tog over.

Uggerløses andet poststempel - et såkaldt brotypestempel. Det blev benyttet fra 1913 - 1933.

Uggerløses andet poststempel – et såkaldt brotypestempel. Det blev benyttet fra 1913 – 1933.

Valborg Jensen fra Uggerløse Brevsamlingssted

Valborg Jensen fra Uggerløse Brevsamlingssted

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 1. juni 1923 overtog frk. Valborg Jensen ”postmester-embedet”, og hun blev på posten i mere end 40 år.

 

Ugerløse Posthus Hovedgaden 6 Huset blev bygget 1917 og nedrevet 1986 i forb. med vejregulering

Ugerløse Posthus
Hovedgaden 6
Huset blev bygget 1917 og nedrevet 1986 i forb. med vejregulering

Ugerløses tredje og sidste poststempel - nu med kun et G. Stemplet blev benyttet fra 1934 og frem til 1992, hvor det selvstændige posthus lukker og flytter i Dagli'Brugsen.

Ugerløses tredje og sidste poststempel – nu med kun et G. Stemplet blev benyttet fra 1934 og frem til 1992, hvor det selvstændige posthus lukker og flytter i Dagli’Brugsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Christian Pedersen fotograferet ved skrivebordet i Ugerløse Postekspedition til en avisartikel i Holbæk Amts Venstreblad i 1979.

Den 1. september 1963 fik slagtermester H. Christian Pedersen overdraget hvervet som postbestyrer i Ugerløse. Han var nabo til Valborg Jensen, og måske derfor den nærmeste til at overtage byens posthus. På Hovedgaden 12 havde Christian Pedersen og hans kone, Ellen Pedersen, nu posthuset i deres tidligere slagterforretning sammen med deres private hjem.

 

Den 1. oktober  1979 åbner posthuset i ny-renoverede lokaler i Hovedgaden 17 med Anette Marie Jensen som postbestyrer. Hun havde tidligere arbejdet på posthuset i Tølløse – men var opvokset i Ugerløse, og ville gerne hjem til byen.

<Her kunne vi godt bruge et billede af huset Hovedgaden 17 – og helst fra dengang det var posthus… eller måske endda et tidligere billede, da der var møbelforretning i huset. Kontakt os gerne på ugerlose@msn.com hvis du har sådan et billede.>

I baglokalet på Hovedgaden 17 var sorteringsrum og pakkelokale – og her huserede de fire postbude. Hver morgen kl. 06.00 ankom rutebilejer Sigvald Jensen med dagens post fra Tølløse, og den blev så sorteret og omdelt til alle kunderne i byen og på landet.

I 1992 lukkede posthuset på Hovedgaden 17 og flyttede tilbage til Dagli’Brugsen (hvor det hele var startet i 1861). Samtidig blev byens postbude overflyttet til Tølløse Postekspedition – der var ikke længere så mange posthusforretninger, at det kunne betale sig at have et selvstændigt posthus.

Posthuset til nettet img438

Den 6. maj 2014 lukkede Ugerløse Posthus for alle posthusforretninger. Der blev ikke længere sendt så mange breve og pakker, og antallet af indbetalinger var faldet til ca. 50 om måneden – det var ikke nok til at opretholde et posthussystem. Man kan dog stadig købe et frimærke ved kassen, hvor man også betaler alle de andre af Brugsens varer. Byens ene postbud henter post og pakker i Hvalsø, og omdeler det i bil og på knallert. Post og pakker til landet omdeles i bil af et andet postbud, som også henter posten i Hvalsø. (fra 5. oktober 2015 hentes posten i Holbæk og omdeles udelukkende i bil).

En af de gamle postbude fra Uggerløse Brevsamlingssted - Vi ved ikke hvad han hed.

En af de gamle postbude fra Uggerløse Brevsamlingssted – Vi ved ikke hvad han hed.

Artiklens forfatter i postens tjeneste 2007-2015 som postbud i Ugerløse m.m.

Artiklens forfatter i postens tjeneste 2007-2015 som postbud i Ugerløse m.m.

Artiklen er skrevet af Flemming Nielsen den 19. maj 2014, med hjælp fra Post- og Tele Museum og med forarbejde af Esther Diness.