Historie

Stendysserne

De ældste tegn på, at mennesker har bosat sig i og omkring Ugerløse, er de stendysser som ligger spredt i sognet. Stendysserne har ligget i umiddelbar nærhed af de første fastboendes bopladser.

Dobbelt stendysse mellem Katholmvej og Tølløsevej 277 - om aftenen er der ofte lys på dysserne.

Dobbelt stendysse mellem Katholmvej og Tølløsevej 277 – om aftenen er der ofte lys på dysserne.

Stendysser er en markant del af det danske kulturlandskab. Stendysserne er landets ældste stenarkitektur – og de er alle bygget i løbet af ca. 400 år i tidsrummet 3.600-3.200 f.Kr., eller ca. 1.000 år før egypterne byggede de første pyramider. Derefter blev stendysserne brugt som bopladsens fællesgrav de næste ca. 2.000 år – altså langt ind i bronzealderen.  Så stendysserne er altså ikke kun bygget til én mand, men som gravplads for alle bopladsens indbyggere.

sognekort med stendysser kopi

Klik på kortet og se hvor sognets fredede stendysser ligger. Klik gerne en ekstra gang på kortet – så får du det noget større.                   Klik også her, og få en beskrivelse og foto af dysserne, og du får også oplysning om geotagging-koordinaterne, hvis du selv vil ud og se dysserne. Men vær opmærksom på, at dysserne i nogle tilfælde ligger på privat grund, eller på steder hvor der ikke er almindelig adgang (f.eks. midt i en kornmark uden stiadgang). Den detalje har datidens Ugerløse-borgere ikke tænkt på, da de anlagde stendysserne.

I Kristen Boers bog om Ugerløse sogns historie fra 1949, kan han fortælle om langt flere stendysser, end der findes i dag. Men da det først er i nyere tid, at vi mennesker er begyndt at interessere os så meget for vores historie, at vi er begyndt at frede minderne, er mange af disse stendysser pløjet ned, så jorden kunne dyrkes – og stenene er brugt til byggeri.

Kristen Boers kort over stendysser

img529

I 1942 fandt man under tørvegravning i Dyssemosen (lige ved stjerne 5 på kortet med stendysserne) en ornamenteret elsdyrtak.             Sammen med en række mindre fund af bearbejdet flint, er det de eneste beviser på, at der i ældre stenalder har været mennesker i og omkring Ugerløse – en egentlig boplads er ikke fundet.
Foto fra bogen Stenalderbopladser i Aamosen af Therkel Mathiassen fra 1943.

Hvis man klikker sig ind på http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/ kan man se, at der omkring Ugerløse ikke er så mange røde prikker, som angiver de fredede stendysser. De røde prikker ligger meget tættere, hvis man bevæger sig ned til området omkring Gyrstinge Sø.

Jeg har med vilje valgt at begrænse beskrivelserne til stendysserne i Ugerløse sogn – der er flere stendysser lige uden for sognegrænserne – især omkring Østrup og Østrup Skov. Men dem kan du selv finde på ovenstående kort fra Kulturarvsstyrelsen.

Kilder: Holbæk Museum, Kulturarvsstyrelsen og wikipedia.

Fortsættes med Bronzealder i Ugerløse