Historie

Billeder 1962

FrimærkeI 1962 kontaktede flere af byens førende personer Inge Jensen, som på det tidspunkt var lærerinde ved Ugerløse skole, og spurgte om hun ikke ville være den som koordinerede Ungarns-indsamlingen i Ugerløse. Inge Jensen var forholdsvis ny i byen (hun havde kun boet her 5-6 år), hun var ugift og havde ingen særlige interesser i byens små intrigante snirkler. Det var nemlig sådan, at der i byen var flere fraktioner af handlende, fabriksejere og øvrighedspersoner generelt – og de kunne ikke alle tale ordentligt sammen. Men skulle man have en vellykket indsamling til flygtningene ved Ungarns-krisen, så skulle alle folk af huse og donere penge og gaver.

Inge Jensen påtog sig nødtvungent opgaven, da hun jo var ganske ung. Men hun blev lovet, og fik, stor hjælp af Husmoderforeningens bestyrelse. Den første og store landsdækkende indsamling til Ungarn var i 1957, men der var stadig brug for penge til flygtningene her fem år efter, og derfor blev indsamlingen arrangeret.

Men hvordan fik man så alle byens spidser til at mødes i skolens gymnastiksal, når det ikke var alle der kunne døje synet af hinanden? Løsningen blev, at Inge Jensen tog sit kamera under armen og gik en tur gennem byen, og fotograferede mange af dem hun mødte. For om ikke andet, så ville folk da møde op til indsamlingen, når de nu kunne se billeder af dem selv og deres virksomhed/forretning ved diasforevisningen.

Der blev indsamlet en større mængde gaver, som blev bortloddet ved lotteri, og det blev til et ganske flot overskud, som gik til Ungarns-hjælpen – Inge Jensen kan dog ikke huske det eksakte beløb… men det var et stort beløb.

Inden diasforevisningen var der taler ved blandt andre overborgmester Urban Hansen fra København, som havde fået et ganske tæt forhold til Ugerløse i årene omkring krigen.

Men her skal I have Inge Jensens diasserie fra livet i Ugerløse anno 1962:

 

kirken set fra Østrupvej

Østrupvej med Højgården th. (Østrupvej 112)

Sigvald med postbilen

Sigvald med postbilen Sigvald havde vognmandsfirmaet Sigvalds Busser i Undløse, og kørte post, varer og passagerer mellem Undløse, Ugerløse og Tølløse.

Embedsmand på kontor

Kommunekontoret, Hovedgaden 49 Aage Hansen (boede Hovedgaden 18 og før det boede han Bonderupvej 80). Han og datteren styrede kommunekontoret/sognekontoret.

Slagter Louie Hansen, Hovedgaden 28

Slagter Louie Hansen, Hovedgaden 28

Slagter ved bilen

Slagtermester Arthur Jacobsen (svigerfar til Slagter L. Hansen)

Keld Erik Olsen og Mejeribestyrer Knud Børge Madsen

Keld Erik Olsen og Mejeribestyrer Knud Børge Madsen

Bente i Else Ravns Forretning på Hovedgaden 9

Bente i Else Ravns Forretning på Hovedgaden 9

El Installatør forretning

Vagner Hansen Bogholder i Installatør Bøjers Forretning. Han startede som kommis hos Købm. Bejerholm, og var flere andre steder inden han kom til Installatør Bøjer. Vagner Hansen boede først (1938) på 1. sal af Tølløsevej 370, senere Hovedgaden 14, og sidst Tølløsevej 356. Far til Bent Hansen, Lilleskovvej 16.

El værksted

Per Pedersen i værkstedet i Installatør Bøjers Forretning, Hovedgaden 16. Per er søn af Chr. Pedersen (posthuset) og bror til Kirsten Pedersen (nu Hovedgaden 37).

Murer Henry Jørgensen som var bror til Rud Jørgensen forand Hovedgaden 26

Murer Henry Jørgensen (bror til Rud Jørgensen) v. Hovedgaden 26 og med Toftegården i baggrunden)

Cykelhandler

Cykelhandler Svend Aage Mortensen. Han havde forretning Hovedgaden 11 (hvor der før var sadelmager).

Farvehandel

Malermester Ole Hansen og fru (Gundhild el. Gudrun ?) Bonderupvej 6.

Købmand Bejerholm

Købmand Bejerholm, Hovedgaden 29

Bogholder

Hos Købmand Bejerholm, Hovedgaden 29 Bogholder Fanny Petersen Fanny Petersen boede med sin mor på Østrupvej 122 (hvor forretningen Tatol lå og senere en bank)

Hos Købmand Bejerholm: ukendt, Henning Nørrelykke, Frits Petersen (Hovedgaden 27) og Karen Pedersen

Hos Købmand Bejerholm, Hovedgaden 29 f.v. ukendt, Henning Nørrelykke, Frits Petersen (boede Hovedgaden 27) og Karen Pedersen (bor nu Hovedgaden 43 – Krogården)

Hos Manufakturhandler Walther Petersen: Agnete, Walther, Birgith Andersen, Birgitte Frederiksen

Hos Manufakturhandler Walther Petersen, Hovedgaden 32 Agnete, Walther, Birgith Andersen (Elektriker Johansens datter g.m. Bernth Andersen – de boede Østrupvej 120) og Birgitte Frederiksen

Hos manufakturhandler Walther Petersen: Ruth (deres datter) og Agnethe Petersen

Hos manufakturhandler Walther Petersen: Ruth (deres datter) og Agnethe Petersen

Kr Bejerholm i sine grøntsager på Kresten Boers Vej

Kristian Bejerholm
i sine grøntsager på Kristen Boers Vej Han var bror til Købmand Emil Bejerholm – og så var der en tredie bror Jacob, som boede på Stengården på Sorøvej og senere byggede han huset Tølløsevej 369.

Ugerløse Brugs Uddeler Henry Mortensen, Bente Jørgensen, Erik Hansen og Svend Holm

Ugerløse Brugs Uddeler Henry Mortensen, Bente Jørgensen, Erik Hansen og Svend Aage Holm

Ugerløse Trævarefabrik v. Henning Frederiksen: Thea Frederiksen

Ugerløse Trævarefabrik v. Henning Frederiksen: Thea Frederiksen

Købmand Nielsen

Købmand Nielsen, Hovedgaden 5 Her var benzinstander foran forretningen. Senere blev forretningen overtaget af Købm. Erland Christensen og senere igen af en dame (navn?)

Hos Købmand Nielsen: Nora Christensen og Per Frederiksen

Hos Købmand Nielsen, Hovedgaden 5 (han hed Leo M. Nielsen) Nora Christensen (g.m. Ejnar Christensen el. SmedeEjnar) og Per Frederiksen (Bøgevej 9)

Slagter Chr Petersen

Slagter Chr Petersen. Han startede på Tølløsevej 376 med sin slagterforretning og flyttede senere til Hovedgaden 12 med slagterforretningen – og her blev der senere posthus, da han og konen overtog posthuset.

Urmager Henning Nielsen Hovedgaden 31

Urmager Henning Nielsen Hovedgaden 31

Gårdejer Frede Jensen Østrupvej

Gårdejer Frede Jensen Østrupvej 118. Drengen i portåbningen bag sin far er Ole Jensen (nu Østrupvej 113)

Mekaniker Richard ? Bonderupvej

Mekaniker Richard Sørensen th. Bonderupvej 4 i gården Kurt Petersen i midten (kaldet CooperKurt). På højre hånd havde han kun to fingre. Han boede Skovhusvejen 81.

Karla Nielsen Isboden Hovedgaden

Karla Nielsen Isboden Hovedgaden 38

Damefrisør Birgith Hansen Hovedgaden 28

Damefrisør Birgith Hansen Hovedgaden 28

Fru Jensen Centralbestyrer og Gerda Jensen (Tlf. til dig) Hovedgaden

Telefoncentralen, Hovedgaden 15 Fru Centralbestyrer E. Bluhme Jensen tv og Gerda Jensen (Tlf. til dig) (Hun var først gift med murersvend Viggo Andersen som døde i en motorcykelulykke foran Købm. Nielsens forretning, Hovedgaden 5. Senere gift med Frode Jensen – de boede Hovedgaden 35)

Smedegården Østrupvej 124: Smedemester Ejner Christiansen

Smedegården Østrupvej 124: Smedemester Ejner Christiansen

Gartner Gunner Christiansen Østrupvej 114

Gartner Gunner Christiansen Østrupvej 114

Gartner Erling Christiansen Østrupvej 114

Gartner Erling Christiansen
søn af Gunnar Christiansen, Østrupvej 114

Møller Skærbæk

Møller Skærbæk, Holbæk Landevej 2 f.v. Hans Skærbæk (faderen), Karl Skærbæk (sønnen), og Valdemar Jørgensen (g.m. Købm. Kr. Bejerholms datter Gudrun).

 

Tømrermester Tage Johansen

Tømrermester Tage Johansen, Hovedgaden 56

Læs også historien om tømmermesteren under Driftige Personer

Barbermester Jørgensen

Barbermester Niels Jørgensen (Også kaldet Lynbarberen – far til lærer Lisbeth Jørgensen) – Hovedgaden 44 – ved siden af skolen

Signe Ravn Slagtermester Hovedgaden 7

Signe Ravn Slagtermester Hovedgaden 7

UG Maskinfabrik Driftsleder Christiansen Hovedgaden 59

UG Maskinfabrik Driftsleder Christiansen Hovedgaden 59

UG Maskinfabrik Folke Hansen Hovedgaden 59

UG Maskinfabrik Folke Hansen Hovedgaden 59

UG Maskinfabrik to ukendte og Jan Olzyck

UG Maskinfabrik to ukendte og Jan Olzyck

UG Maskinfabrik, Hovedgaden 59: ukendt

UG Maskinfabrik, Hovedgaden 59: Den store smed (navn ukendt)

UG Maskinfabrik, Hovedgaden 59 Alfred Mortensen (Østrup) og ukendt

UG Maskinfabrik, Hovedgaden 59 Alfred Mortensen (Østrup) og ukendt

Hos Tømrermester K J Nielsen, Tølløsevej 361: 2 ukendte, men til højre er det Snedker Hans Jørgen Larsen fra Kirkevej 7

Hos Tømrermester K J Nielsen, Tølløsevej 361: 2 ukendte, men til højre er det Snedker Hans Jørgen Larsen fra Kirkevej 7

Hos Tømrermester K J Nielsen, Tølløsevej 361, Ukendte

Hos Tømrermester K J Nielsen, Tølløsevej 361 fv. Anders Vejlebo (far til Connie på Domkirkegården), bagerst Holger Andreasen (far til Lone Larsen, Kr. Boersvej 2), forrest th ukendt

Fru Laura Poulsen Tatol

Tatol, Østrupvej 122: Fru Laura Poulsen

Ugerløse Bageri, Fru Hartmann Petersen og Alice

Ugerløse Bageri, Fru Hartmann Petersen og Alice

Ugerløse Bageri, Fru Hartmann Petersen Ugerløse Bageri

Ugerløse Bageri, Fru Hartmann Petersen
Fru Hartmann Petersen boede Holbæk Landevej 6

Ugerløse Bageri, Richard Rasmussen og Bent Mortensen

Ugerløse Bageri, Richard Rasmussen (Jonstrup) og Bent Mortensen

Ugerløse Bageri, Bent Mortensen og Edel Mortensen

Ugerløse Bageri, Hovedgaden 21 – Bent Mortensen og Edel Mortensen

Kirken fra Østrupvej

Kirken fra Østrupvej

Ugerløse Kirke 1962

Ugerløse Kirke 1962

Ugerløse skole

Ugerløse skole

Ugerløse skole

Ugerløse skole

Ugerløse skole

Ugerløse skole

Ugerløse skole og mindestenene ved idrætspladsen

Ugerløse skole og mindestenene ved idrætspladsen

Hovedgaden

Hovedgaden

Hovedgaden mod Sorø

Hovedgaden mod Sorø

 Østrupvej mod Undløse

Østrupvej mod Undløse

Smedegården, Østrupvej 124

Smedegården, Østrupvej 124

Hovedgaden

Hovedgaden

Lilleskovvej

Lilleskovvej – Den grønne stribe som går ud til venstre, var kirkestien til Ellegården (nu præcis hvor Lilleskovvej 16 ligger)

Ugerløse, Østrupvej og Højgården th

Ugerløse, Østrupvej og Højgården th. Her på marken ligger nu boligerne på Løvsangervej og Lilleskovvej.

Lyngvejen, UG Maskinfabrik set fra Sorøvej

Lyngvejen, UG Maskinfabrik set fra Sorøvej

Lyngvejen, UG Maskinfabrik set fra Sorøvej

Lyngvejen, UG Maskinfabrik set fra Sorøvej

 

Cykelkompagni gør holdt på Østrupvej

Cykelkompagni gør holdt på Østrupvej

Militærmusik ved kirken

Militærmusik ved kirken

Militærmusik ved kirken

Militærmusik ved kirken

Friluftsbadet

Friluftsbadet

Friluftsbadet

Friluftsbadet

Friluftsbadet: Udgravning af det nye bassin

Friluftsbadet: Udgravning af det nye bassin

 Friluftsbadet Friluftsbadet: Indvielse af det nye bassin

Friluftsbadet Friluftsbadet: Indvielse af det nye bassin

 Friluftsbadet Friluftsbadet: Indvielse af det nye bassin

Friluftsbadet Friluftsbadet: Indvielse af det nye bassin

 Friluftsbadet Friluftsbadet: Indvielse af det nye bassin

Friluftsbadet Friluftsbadet: Indvielse af det nye bassin

Friluftsbadets indvigelse: Minister K. B. Andersen springer i vandet

Friluftsbadets indvigelse: Minister K. B. Andersen springer i vandet


Tekst af Flemming Nielsen efter snak med Inge Jensen. Dias er overladt til Stadsarkivet i Holbæk v. Peter Blumensaadt. Billed restaurering af Klaus Vink Slott. Bidrag fra utallige gennem facebookgruppen “4350 ugerløse